140 Gün 22 Saat 35 Dakika 3 Saniye
✶ Kongremiz TTB-STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu tarafında akredite edilip “21 TTB-STE/SMG Kredi Puanı” verilmiştir. Kongre sonrası kredinizi tanımlayabilmemiz için TC kimlik numaranızı TTB Konu başlığı ile sitopatoloji@opteamist.com adresine iletmenizi rica ederiz.

✶ Kongremiz kapsamında değerlendirmesi ve sunumu tamamlanan Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, “Güncel Patoloji Dergisi”nde yer alacaktır.

✶ Kongremiz Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi (EACCME®) tarafından 18,5 Avrupa CME kredisi (ECMEC®s) ile kredilendirilmiştir. https://eaccme.uems.eu/lee sayfasında kongremizi görebilirsiniz.

Taslak Bilimsel Program


SAAT / SALON SALON 1
(Konferans Salonu)
  EKSFOLYATİF SİTOPATOLOJİ KURSU
08.00 - 08.10 AÇILIŞ - HOŞ GELDİNİZ
  Dr. İlkser Akpolat
Sitopatoloji Derneği ve Kongre Başkanı
08.10 - 10.00 SERVİKAL SİTOPATOLOJİ
Oturum Başkanları:
Dr. Canan Sadullahoğlu, Dr. Adile Ferda Dağlı
08.10 - 08.30 Servikal Sitoloji Raporlamasında Bethesda Sistemi ve Spesimen Yeterliliği
Dr. Yasemin Özlük
08.30 - 08.50 Non-neoplastik Lezyonlar
Dr. Gülçin Güler Şimşek
08.50 - 09.20 Atipik Skuamöz Hücreler, Önemi Belirsiz (ASC-US) ve Düşük Dereceli Skuamöz İntraepitelyal Leyon (LSIL)
Dr. Dilaver Demirel
09.20 - 09.50 Atipik Skuamöz Hücreler, HSIL Dışlanamaz (ASC-H), Yüksek Dereceli Skuamöz İntraepitelyal Lezyon (HSIL) ve İnvaziv Skuamöz Hücreli Karsinom (SCC)
Dr. Davut Şahin
09.50 - 10.00 Tartışma
10.00 - 10.30 Kahve Arası
10.30 - 13.10 NON-JİNEKOLOJİK EKSFOLYATİF SİTOPATOLOJİ
Oturum Başkanları:
Dr. Aysun Uğuz, Dr. Yasemin Özlük
10.30 - 11.00 Bronkoalveoler Lavaj Sitopatolojisi
Dr. Olcay Kurtulan
11.00 - 11.30 Efüzyon Sitopatolojisine Tanısal Yaklaşım ve Sekonder Epitelyal Maligniteler
Dr. Dilek Ece
11.30 - 12.00 Efüzyonda Lenfoid Lezyonların Sitopatolojisi
Dr. Dilek Ece
12.00 - 12.30 Efüzyonda Malign Mezotelyoma
Dr. Koray Ceyhan
12.30 - 12.35 Tartışma
12.35 - 13.05 Üriner Sitopatoloji
Dr. İrem Onur
13.05 - 13.10 Tartışma
SAAT / SALON SALON 1
(Konferans Salonu)
SALON 2
13.30 - 15.30 TİROİD SİTOPATOLOJİSİ
Oturum Başkanı:
Dr. Gamze Mocan, Dr. Pınar Fırat
 
13.30 - 14.30 AÇILIŞ KONFERANSI
Tiroid Sitopatolojisi Raporlamasında 2023 Bethesda Sistemi, (TBSRTC)
Syed Z. Ali, MD, FRCPath, FIAC
 
14.30 - 15.30 Olgular ile Tiroid Sitopatolojisi Raporlamasında 2023 Bethesda Sistemi- Slayt Semineri
Dr. İrem Onur, Dr. Koray Ceyhan
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 1
Oturum Başkanları: Dr. Özlem Aydın, Dr. Adile Ferda Dağı
(14:30 - 15:30)
(bildirileri görüntülemek için tıklayınız)
15.30 - 16.00 Kahve Arası  
16.00 - 17.50 SERVİKS KANSERİ SİTOPATOLOJİSİ
Oturum Başkanları: Dr. İlkser Akpolat, Dr. Ferda Özkan
 
16.00 - 16.40 HPV ve Servikal Sitoloji
Dina R. Mody, MD
 
16.40 - 17.10 Servikal Taramada Türkiye Deneyimi
Dr. Murat Türkyılmaz
 
17.10 -17.50 Servikal Glandüler Lezyonlar
Dina R. Mody, MD
 
17.55 - 18.35 SİTOPATOLOJİDE ATİPİ
Oturum Başkanı: Dr. Binnur Önal, Dr. Aysun Uğuz
 
  "Atipi"- Sitopatoloğun Başının Derdi
Dr. Güliz Barkan
 
18.40 - 22.00 AÇILIŞ ve DR. YENER S. EROZAN’I ANMA TÖRENİ  
  Açılış Konuşmacıları
Prof. Dr. Nadi Bakırcı- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kürşat Yıldız - Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanı
Prof. Dr. İlkser Akpolat - Sitopatoloji Derneği ve Kongre Başkanı
 
  Anma Töreni
Konuşmacılar:
Syed Z. Ali, MD, FRCPath, FIAC, Ibrahim Ramzy, MD, FRCPC, Güliz Barkan, MD, FIAC, FCAP, Dr. Gamze Mocan, Dr. Dilek Yılmazbayhan
 
SAAT / SALON SALON 1
(Konferans Salonu)
SALON 2
(Salon D103)
08.00 - 09.40 TÜKÜRÜK BEZİ SİTOPATOLOJİSİ
Oturum Başkanları:
Dr. Canan Ersöz, Dr. Pınar Uyar Göçün
 
08.00 - 08.40 Tükürük Bezi Sitopatolojisi- Tanısal Sorunlar ve Terminoloji Güncellemesi
Syed Z. Ali, MD, FRCPath, FIAC
08.40 - 09.40 Olgularla Tükürük Bezi Sitopatolojisi Raporlamasında Milan Sistemi, İkinci Edisyon- Slayt Semineri
Dr. Aysun Uğuz, Dr. Özlem Aydın
UZMANI İLE DİJİTAL OLGULAR
Oturum Başkanı:
Dr. Şenay Erdoğan Durmuş, Jamal Musayev, MD
Pankreasın EUS-Rehberliğinde Küçük Biyopsileri ve İnce İğne Aspirasyonu
Michael J. Thrall, MD
09.40 - 10.10 Kahve Arası
10.10 - 12.10 Prognostik ve Prediktif Testler için Sitolojik Örneklerin Yönetimi ve Preanalitik Süreçler Kursu
Oturum Başkanları:
Dr. Yasemin Özlük, Dr. Suna Erkılıç
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 2
Oturum Başkanları: Dr. Canan Sadullahoğlu, Dr. Nusret Erdoğan
(10.10 - 11.10)
(bildirileri görüntülemek için tıklayınız)
10.10 -10.40 Sitolojik Örneklerin Doğru Yönetimi, Hasta Başından Laboratuvara
Dr. Çisel Aydın Meriçöz
 
10.40 - 11.10 Hücre Bloklarında PDL-1 Değerlendirilmesi
Dr. Fatma Tokat
 
11.10 -12.10 Akciğer ve Mediasten Lezyonları, Hasta Başından İleri Testlere- Slayt Semineri
Dr. Pınar Fırat, Dr. Çisel Aydın Meriçöz
UZMANI İLE DİJİTAL OLGULAR
Oturum Başkanı:
Dr. Pınar Uyar Göçün, Dr. Koray Ceyhan
Tiroidin Zor Olgularına TBSRCT Uygulaması- Sanal Slayt Semineri
Syed Z. Ali, MD, FRCPath, FIAC
12.10 -12.40
UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Dr. Şenay Erdoğan Durmuş, Dr. Çisel Aydın Meriçöz
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 3
Oturum Başkanları: Dr. Binnur Önal, Dr. Leyle Cinel
(12.10 - 13.10)
(bildirileri görüntülemek için tıklayınız)
  Servikal Kanserinde Tarama Çözümleri- Mevcut Zorlukların Ele Alınmasında Nasıl Yardımcı Olunabilir?
Dr. Sivarajan Vignesh Pattinam
12.40 - 13.40 Öğle Yemeği
13.40 - 14.10
UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Dr. İrem Onur, Dr. Aysun Uğuz
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 4
Oturum Başkanları: Dr. Yasemin Özlük, Dr. Gülçin Güler Şimşek
(13:20 - 14:20)
(bildirileri görüntülemek için tıklayınız)
  Servikal Kanser Taramasında Yeni Alman Cotest Sistemi, İlk Veriler ve Başlangıç Deneyimi
Dr. Arjola Xhaja
14.15 - 14.55 ÜRİNER SİTOPATOLOJİ
Oturum Başkanları:
Dr. İlkser Akpolat, Dr. Haldun Umudum
 
  Üriner Sitoloji Raporlamasında Paris Sistemi, İkinci Edisyon
Güliz Barkan, MD, FIAC, FCAP
15.00 - 16.20 DİJİTAL PATOLOJİ
Oturum Başkanları:
Dr. Nusret Erdoğan, Dr. Özlem Aydın
 
15.00 - 15.40 Deneyimler, Zorluklar ve Dijital Sitolojinin Geleceği
Michael J. Thrall, MD
 
15.40 - 16.00 Kurumsal Dijital Sitoloji ve Patoloji Deneyimimiz
Dr. Fatma Tokat, Dr. Cavit Kerem Kayhan
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 5
Oturum Başkanları: Dr. Pınar Fırat, Dr. Suna Erkılıç
(15.40 - 16.40)
(bildirileri görüntülemek için tıklayınız)
16.00 - 16.20 Patoloğun Günlük Hayatında Dijital Sitopatoloji
Dr. Davut Şahin
16.20 - 16.50 Kahve Arası
16.50 - 18.20 YUMUŞAK DOKU SİTOPATOLOJİSİ
Oturum Başkanları:
Dr. Dilaver Demirel, Dr. Ferda Özkan
 
16.50 - 17.20 Yumuşak Doku Tümörlerinin Sitopatolojisi ve Küçük Biyopsilerine Yaklaşım
Dina R. Mody, MD
 
17.20 - 18.20 Olgular ile Yumuşak Doku Lezyonları Sitopatolojisi- Slayt Semineri
Dr. Şenay Erdoğan Durmuş, Dr. Burcu Özcan
(17.20 - 18.20)
İNTERAKTİF OTURUM
Oturum Başkanları:
Dr. Ali Veral, Dr. Olcay Kurtulan
ABD’de Patoloji Asistanlık Eğitimi: Asistanlığa Nasıl Girilir ve Başarılı Olunur
Güliz Barkan, MD, FIAC, FCAP
SAAT / SALON SALON 1
(Konferans Salonu)
SALON 2
(Salon D103)
08.35 - 09.55 AKCİĞER SİTOPATOLOJİSİ VE ENDOSKOPİK PROSEDÜRLER İLE ALINAN KÜÇÜK BİYOPSİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Oturum Başkanları:
Dr. Handan Zeren, Dr. Yasemin Özlük
 
08.35 - 09.15 Akciğer Sitopatolojisinde DSÖ Raporlama Sistemi: Genel Değerlendirme ve Pratik Uygulamalar
Sinchita Roy Chowdhuri, MD, PhD
09.15 - 09.55 Sitoloji Pratiğinde Endoskopik Prosedür (EUS-EBUS) ile Alınan Küçük Kor Biyopsiler: Morfolojik Değerlendirme İpuçları
Michael J. Thrall, MD
(10.00-10.30)
Oturm Başkanları:
Dr. Adile Ferda Dağlı, Dr. Gülçin Güler Şimşek
Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Haldun Umudum
09.55 - 10.30 Kahve Arası
10.30 - 11.10 MOLEKÜLER SİTOPATOLOJİ
Oturum Başkanları:
Dr. Koray Ceyhan, Dr. Özlem Canöz
 
  Sitolojik Örneklerde Biyobelirteç Testleri: Örnek Yönetimi ve Test Seçiminde Dikkate Alınması Gerekenler
Sinchita Roy Chowdhuri, MD, PhD
11:15 - 12:15 TÜRKİYE'DE SİTOPATOLOJİ YAN DAL EĞİTİMİ
Oturum Başkanları:
Dr. Ali Veral , Dr. İrem Onur
(11.15 - 12.15)
UZMANI İLE DİJİTAL OLGULAR
Oturum Başkanı:
Dr. Canan Sadullahoğlu, Dr. Şafak Atahan
Pankreasın Kistik Lezyonları
Dr. Davut Şahin, Dr. Şahende Elagöz
11.15 - 11.35 Türkiye'de Sitopatoloji Yan Dal Eğitimi
Dr. Ali Veral
11.35 - 11.55 Genç Bir Sitopatoloğun Gözünden Yan Dal Asistanlığı ve Sonrası
Dr. Dilara Özyiğit Büyüktalancı
11.55 - 12.15 Yeni Yüzyıl'da Sitopatolojinin Çekirdek Eğitim Programı Nasıl Olmalı?
Dr. Binnur Önal
12.15 - 13.15 Öğle Yemeği
  PANREATOBİLİYER SİTOPATOLOJİ
Oturum Başkanları:
Dr. Şafak Atahan, Dr. Özlem Aydın
(13.15 - 14.15)
UZMANI İLE DİJİTAL OLGULAR
Oturum Başkanı:
Dr. Emine Bozkurtlar, Dr. Dilek Ece
Akciğerin Nöroendokrin Tümörleri ve Taklitçileri
Dr. Pınar Fırat, Dr. Tuğba Taşkın Türkmenoğlu
13.15 - 13.55 Pankreatobiliyer Sitopatolojide DSÖ Raporlama Sistemi
Dr. Pınar Uyar Göçün
13.55 - 14.25 Kahve Arası
14.25 - 15.25 Oturum Başkanları: Dr. Şafak Ersöz, Dr. Filiz Karagöz
Olgular ile Pankreatobiliyer Sitopatoloji için DSÖ Raporlama Sistemi- Slayt Semineri

Dr. Nesrin Turhan, Dr. Şahende Elagöz
(14.25 - 15.25)
UZMANI İLE DİJİTAL OLGULAR
Oturum Başkanı:
Dr. Leyla Cinel, Dr. Dilaver Demirel
Servikal Smear Değerlendirilmesinde İpuçları
Dr. Şenay Erdoğan Durmuş, Dr. Burcu Özcan, Dr. Pınar Uyar Göçün
15.25 - 16.25 Kapanış
ÖNEMLİ TARİHLER