140 Gün 22 Saat 35 Dakika 3 Saniye
✶ Kongremiz TTB-STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu tarafında akredite edilip “21 TTB-STE/SMG Kredi Puanı” verilmiştir. Kongre sonrası kredinizi tanımlayabilmemiz için TC kimlik numaranızı TTB Konu başlığı ile sitopatoloji@opteamist.com adresine iletmenizi rica ederiz.

✶ Kongremiz kapsamında değerlendirmesi ve sunumu tamamlanan Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, “Güncel Patoloji Dergisi”nde yer alacaktır.

✶ Kongremiz Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi (EACCME®) tarafından 18,5 Avrupa CME kredisi (ECMEC®s) ile kredilendirilmiştir. https://eaccme.uems.eu/lee sayfasında kongremizi görebilirsiniz.

Bildiri Gönderimi


Bildiri Özet Başvurusu Gönderme Kuralları ve Dikkat Edilecek Noktalar

Bildiri özetleri, aşağıdaki bildiri sistemi kullanılarak kongre web sayfası üzerinden çevrim içi olarak ve Türkçe veya İngilizce gönderilmelidir. E-posta ya da doğrudan posta gibi yollarla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. Bildiri özetlerinin kabul edilmesi durumunda, sisteme yüklendiği haliyle yayınlanacağı için Türkçe veya İngilizce dilbilgisi kurallarına dikkat ediniz ve özetinizi yüklemeden önce tekrar kontrol ediniz. Bildiri özeti yazım kurallarına uymayan bildiri özetleri, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacağından gerekli özeni göstermenizi rica ederiz. Bildiri özeti başvurusundan sorumlu yazar 23 Şubat 2024 tarihine kadar kongreye kaydını tamamlamalıdır. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayan yazarların bildiri özetleri, kongre özet kitabında yayınlanmayacaktır.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi:
10 Mart 2024

Yazım Kuralları

 • Bildiri özetleri çevrim içi bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Özetler “Poster sunum veya Sözlü sunum” tercihi yapılarak gönderilmelidir. Bilimsel değerlendirme sonrasında bildirilerin, başvuru sırasında tercih edilen poster veya sözel sunum kategorilerinde değişiklik yapılabilir. Bu değişiklik sorumlu yazara e-posta yoluyla kabul mektubunda bildirilir.
 • Özetinize en uygun konu kategorisi ilgili adımda seçilmelidir.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, ilk geçtiği yerde açık yazılmalı ve kısaltma parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özetin tamamı, özet başlığı, yazar ve kurum adları hariç olmak üzere, 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri özeti başlığı:
  • Bildiri özeti başlığı açık ve net olmalı, çalışmayı tanımlamalıdır.
  • Bildiri özeti başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. Kısaltmalar istisnadır.
 • Yazar isimleri ve kurumları:
  • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
  • İsim ve soy isimler sadece ilk harf büyük, kalanı küçük harflerle olacak şekilde yazılmalıdır.
  • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Bildiri özetleri araştırmalar için “Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç” bölümlerinden, olgu sunumları için “Giriş”, “Olgu” ve “Sonuç” bölümlerinden oluşmalıdır.
  • Amaç veya hipotez net olarak açıklanmalıdır.
  • Gereç ve yöntem bölümünde çalışmanın tipi, (retrospektif, prospektif, randomize, kontrollü, kör vs), kontrol ve çalışma grubu alım/dışlama kriterleri, değerlendirme ölçütleri kısa ve öz tanımlanmalıdır. Etik onay ya da onam varsa ve kullanılan istatistiki yöntemler belirtilmelidir.
  • Bulgular yönteme uygun şekilde verilmeli ve sayısal ayrıntıyla birlikte anlaşılabilir şekilde özetlenmelidir.
  • Sonuç bölümünde sonuç açık ve net bir şekilde yazılmalıdır. Sonuçlar bulgular çerçevesinde yorumlanmalı, başka araştırmalarla karşılaştırma yapılmış ise belirtilmeli, çalışmanın kuvvetli ve zayıf yanları vurgulanmalıdır.
  • Çalışma bir fon tarafından desteklenmişse mutlaka dip not olarak belirtilmelidir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Kongre Düzenleme Kurulu’nun belirlediği Bildiri Değerlendirme Komitesi hakemleri tarafından yapılacaktır. Hakem değerlendirme sonucuna göre, “Bildiri Kabul” veya “Bildiri Red” mektupları bildiri sorumlusu yazarın e-posta adresine gönderilecektir. Kongre web sayfasındaki “Bildiri Sonuçları” bölümünden de sonuçlar takip edilebilir.

Sunum Bilgileri


Sözlü Sunumlar

Lütfen slaytlarınızı hazırlarken;
 • Slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına,
 • Her satırdaki kelime sayısının 5’yı aşmamasına,
 • Slaytların yatay olarak hazırlanmasına,
 • Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına,
 • Slaytların Türkçe ve İngilizce dilbilgisi kurallarına uygun hazırlanmasına özen gösteriniz.
Kongre için hazırlanan sunum şablonunu kullanabilirsiniz.

Poster Sunumlar

 • Poster bildiri olarak kabul edilen bildiriler, kongre sonrası yayınlanacak bildiri kitabında yayınlanacaktır.
 • E-poster hali gönderilmeyen poster bildirileri kongre sonrası yayınlanacak Bildiri Kitabında yayınlanmayacaktır.
 • E-posterler, kabul edilen poster kabul mektuplarında yer alacak ebat ve formatta hazırlanacak ve E-Poster olarak sergilenecektir.

KONGRE BİLDİRİ KONULARI

 • Akciğer
 • Mediasten
 • Vücut Sıvıları
 • Gastrointestinal Sistem/Pankreas/Karaciğer
 • İnce İğne Aspirasyonu-Teknik
 • Meme
 • Endokrin Organlar
 • Servikovajinal Sitoloji
 • Tükürük Bezi
 • Yumuşak Doku ve Kemik
 • Lenf Nodu ve Lenfoid Lezyonlar
 • İmmunsitokimya
 • Sıvı Bazlı Sitoloji
 • Dijital Sitoloji
 • Yapay Zeka
 • Yardımcı Yöntemler-Moleküler
 • Yardımcı Yöntemler-Servikovajinal
ÖNEMLİ TARİHLER