140 Gün 22 Saat 35 Dakika 3 Saniye
✶ Kongremiz TTB-STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu tarafında akredite edilip “21 TTB-STE/SMG Kredi Puanı” verilmiştir. Kongre sonrası kredinizi tanımlayabilmemiz için TC kimlik numaranızı TTB Konu başlığı ile sitopatoloji@opteamist.com adresine iletmenizi rica ederiz.

✶ Kongremiz kapsamında değerlendirmesi ve sunumu tamamlanan Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, “Güncel Patoloji Dergisi”nde yer alacaktır.

✶ Kongremiz Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi (EACCME®) tarafından 18,5 Avrupa CME kredisi (ECMEC®s) ile kredilendirilmiştir. https://eaccme.uems.eu/lee sayfasında kongremizi görebilirsiniz.

Ana Konular


KONGRE ANA KONULARI

 • Akciğer
 • Mediasten
 • Vücut Sıvıları
 • Pankreas
 • Endokrin Organlar
 • Servikovajinal Sitoloji
 • Tükürük Bezi
 • Yumuşak Doku ve Kemik
 • Lenf Nodu ve Lenfoid Lezyonlar
 • Küçük Biyopsiler
 • Sıvı Bazlı Sitoloji
 • Dijital Sitoloji
 • İmmunsitokimya
 • Moleküler Yöntemler

KONGRE BİLDİRİ KONULARI

 • Akciğer
 • Mediasten
 • Vücut Sıvıları
 • Gastrointestinal Sistem/Pankreas/Karaciğer
 • İnce İğne Aspirasyonu-Teknik
 • Meme
 • Endokrin Organlar
 • Servikovajinal Sitoloji
 • Tükürük Bezi
 • Yumuşak Doku ve Kemik
 • Lenf Nodu ve Lenfoid Lezyonlar
 • İmmunsitokimya
 • Sıvı Bazlı Sitoloji
 • Dijital Sitoloji
 • Yapay Zeka
 • Yardımcı Yöntemler-Moleküler
 • Yardımcı Yöntemler-Servikovajinal
ÖNEMLİ TARİHLER